айтыс

 • 1АЙТЫС — АЙТЫС. (казах.) (айтыш) песня импровизация в форме диалога состязания двух акынов у тюркоязычных народов Ср. Азии и Казахстана …

  Большой Энциклопедический словарь

 • 2айтыс — сущ., кол во синонимов: 2 • песня (161) • состояние (48) Словарь синонимов ASIS. В.Н. Тришин. 2013 …

  Словарь синонимов

 • 3айтыс — (казах.), айтыш, песня импровизация в форме диалога состязания двух акынов у тюркоязычных народов Средней Азии и Казахстана. * * * АЙТЫС АЙТЫС (казах.) (айтыш), песня импровизация в форме диалога состязания двух акынов (см. АКЫН) у тюркоязычных… …

  Энциклопедический словарь

 • 4Айтыс —         (казах., от айту рассказывать) состязание казах. акынов, а также одна из традиц. форм казах. устного муз. поэтич. творчества. Во время А. каждый из акынов сочиняет песни экспромтом и сразу же исполняет их. При этом обычно в выступлениях… …

  Музыкальная энциклопедия

 • 5айтыс — АЙТЫ´С (казах.) публичное поэтическое состязание народных певцов импровизаторов (акынов) в Казахстане, популярное и в настоящее время. Песенное исполнение поэтических импровизаций на заданную тему происходит под аккомпанемент домбры или кобзы. По …

  Поэтический словарь

 • 6айтыс — зат. Екі адамның, не екі топтың арасында суырып салма өлеңмен айтылатын сөз жарысы, өнер сынасу (әдет салт, сүре, түре) …

  Қазақ дәстүрлі мәдениетінің энциклопедиялық сөздігі

 • 7қайтыс — 1 (Көкш., Қ ту; Қар., Шет) сақаны қайта иіру. Егер сақаны иіргенде екі сақа бүк немесе шік, т.б. болып ұқсас түссе, қ а й т ы с деп айтып, қайта алып соғамыз (Қар., Шет) 2 (Ақт.: Ырғ., Қараб.; Қ орда, Арал) кем, аз. Су тасқыны өткен жылғыдан қ а… …

  Қазақ тілінің аймақтық сөздігі

 • 8айтыс — Айтыстың ақмылтығы. п е р и ф р. Оразалы Досбосынов д.м. Осыдан тура бір ай бұрын а й т ы с т ы ң а қ м ы л т ы ғ ы Оразалы Досбосынов көлік апатынан опат болды (Жас алаш, 30.11.2004, 5) …

  Қазақ тілінің түсіндірме сөздігі

 • 9қайтыс болу — (Қ орда: Сыр., Жал.; Орал: Чап., Жымп.; Қост.: Фед., Семиоз.) судың қайтуы, кемуі. Үй өзенінің суы биыл ерте қ а йт ы с б о л д ы (Қост., Семиоз.) …

  Қазақ тілінің аймақтық сөздігі

 • 10сүре айтыс — Ақындар әр кезекте ұзақ сөйлеп, көп жыр төгіп, көсіле жырлау …

  Қазақ дәстүрлі мәдениетінің энциклопедиялық сөздігі

 • 11түре айтыс — Бір бір ауыз өлеңмен қысқа, шапшаң жауаптасып отырып айтысу …

  Қазақ дәстүрлі мәдениетінің энциклопедиялық сөздігі

 • 12дос айтысқан — (Маң.: Маңғ., Шевч.) достасқан, дос болмаққа уәде байласқан. Сейтақмет пен Иса осылай да осылай деп, ақыры, д о с а й т ы с ы п тарасқан екен (Маң., Маңғ.) …

  Қазақ тілінің аймақтық сөздігі

 • 13ат тұлдау — Қайтыс болған ер адамның тірі кезінде мініп жүрген атыныңжал құйрығын күзеу салты …

  Қазақ дәстүрлі мәдениетінің энциклопедиялық сөздігі

 • 14қырқын беру — Қайтыс болған адамның қырық күндігін ас су беріп, атап өту …

  Қазақ дәстүрлі мәдениетінің энциклопедиялық сөздігі

 • 15Айтыш — (у киргизов; айтыс у казахов)         одна из традиционных форм устной народной песенной поэзии, исполняемой на публичных состязаниях Акынов. Жанр А. динамичен, требует особой находчивости и импровизаторского мастерства. Советские акыны Джамбул,… …

  Большая советская энциклопедия

 • 16қара — азық. Астық д.м. Соғыс зардабын елдің дендеп түсіне бастағаны да биыл жаз: қант шай, қ а р а а з ы қ т ы ң көзі кеміді (Ә.Сарай, Атырау, 310). Қара ала қаз. Қаздың қара ала түсті бір түрі. Көл бетін жапқан қ а р а а л а қ а з бен қасқалдақ,… …

  Қазақ тілінің түсіндірме сөздігі

 • 17песня — См. песнь затягивать песню, пропеть лебединую песню, старая песня... Словарь русских синонимов и сходных по смыслу выражений. под. ред. Н. Абрамова, М.: Русские словари, 1999. песня песнь, песнопение, песнопения, гомофония, песенка, распев,… …

  Словарь синонимов

 • 18Памятные монеты 50 тенге — Памятные монеты номиналом 50 тенге чеканятся Национальным банком Казахстана из нейзильбера с 1999 года, когда была выпущена монета, посвящённая торжественной встрече Казахстаном третьего тысячелетия. В 2009 году была выпущена серия золотых монет… …

  Википедия

 • 19Халаджи — Современный ареал расселения и численность Всего: 40000.чел …

  Википедия

 • 20әзден — (ҚХР) 1. ерке, бұла, еркетотай, арда. Біреудің алпыс моншақ ә з д е н боп, Жасымнан кесір еді жинағаным (Айтыс). 2. ардақты, қастерлі. Болсаң ә з д е н сатылдың неге шалға (Айтыс) …

  Қазақ тілінің аймақтық сөздігі